Elektrostatische fijnstof filters voor houtkachels

Het OekoTube TwinTop filtersysteem is een elektrostatische fijnstoffilter voor houtkachels. Dit filtersysteem zorgt ervoor dat er tot 95% minder fijnstof in de lucht terecht komt. Een traditioneel filterelement kan de zeer kleine en lichte fijnstofdeeltjes in het rookgas niet tegenhouden. De filters zouden namelijk zo fijnmazig moeten zijn dat ze direct verstopt zouden raken. Ook wordt dan de luchtafvoer van de kachel grotendeels geblokkeerd.

OekoTube TwinTop maakt gebruik van elektrostatisch filteren. Het rookgas wordt langs een elektrode geleid die onder hoge spanning staat. Hierbij springen elektronen van de elektrode over naar het rookgas en worden de onzichtbare fijnstofdeeltjes statisch geladen. De geladen fijnstofdeeltjes trekken naar elkaar toe waardoor ze samenklonteren. Een elektrisch veld rond de elektrode zorgt voor het afstoten van de geladen fijnstofdeeltjes. De geladen en samengeklonterde fijnstofdeeltjes hechten zich vervolgens aan de schoorsteenwand. De extra as die daardoor ontstaat is gering. De schoorsteen hoeft niet een extra keer geveegd te worden naast de huidige veegbeurt(en). Bij een houtkachel gaat het bijvoorbeeld om een paar honderd gram as meer tijdens een stookseizoen en honderden miljarden minder fijnstofdeeltjes. In verhouding levert de verbranding van hout in de kachel zelf wel meer as op. Tijdens een stookseizoen gaat het bijvoorbeeld om een paar extra kilo as die na het verbranden van hout in de kachel overblijft.

Uitvoeringen

Er zijn drie verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, afhankelijk van de opstelling en vermogen. Alle uitvoeringen schakelen automatisch in of uit bij een hoge of lage rookgastemperatuur. Het stroomverbruik op stand-by is slechts 0,7 Watt. Wanneer de OekoTube in werking is zit het verbruik tussen de 30-50 Watt, afhankelijk van de diameter.

TwinTop

  • Leverbaar in combinatie met een STB dubbelwandig kanaal in de diameters 130, 150, 180 en 200mm in blank rvs en mat zwart.
  • Geschikt tot 50kW.

OekoTube Outside

  • Voor montage op gemetselde schoorstenen wel of niet in combinatie met een flexibele buis.
  • Geschikt tot 50kW.

OekoTube Inside

  • Geschikt voor montage direct op de kachel of pellet, snipper of stukhout ketel.
  • Tot 100kW en maximaal 250°C rookgassen.

Werking

  1. De fijnstofdeeltjes stromen in het rookgas door het schoorsteenkanaal.
  2. Een elektrode die verbonden is met een hoogspanningsgenerator (de HV unit) hangt in het schoorsteenkanaal en geeft onder hoge spanning elektronen af.
  3. De vrije elektronen bewegen door elektrostatische krachten naar de wand. De fijnstofdeeltjes worden door de elektronen geraakt en geladen en worden ook naar de schoorsteenwand getrokken.
  4. De geladen fijnstofdeeltjes raken de wand en ontladen zich waardoor ze blijven plakken. Samen vormen ze grotere vlokken die bij de jaarlijkse schoorsteenveegbeurt weggeveegd worden.

Onderhoud

Ondanks dat de extra asvorming gering blijft is het nog steeds belangrijk jaarlijks de schoorsteen van boven- of onderaf te laten vegen door een ASPB erkend schoorsteenveegbedrijf. Zet voor het schoorsteenvegen de OekoTube tijdelijk uit door de stekker bij de HV unit er uit te halen. Het vegen mag enkel met een kunststof borstel en niet mechanisch. Het openen of demonteren van de OekoTube is niet nodig. Met beleid kan de kunststof borstel namelijk gewoon langs de elektrode worden geleid.

De zijaftakking van het T-stuk, eventuele verlengpijp en de isolator moeten, afhankelijk van de vervuiling, elke 1 tot 3 jaar gereinigd worden. Tijdens het jaarlijkse schoorsteenvegen van bovenaf is het aangeraden om dit te controleren en ook schoon te maken. Dit vereist alleen het iets losdraaien van 4 inbusboutjes (inbus 3mm). Vervolgens kan de kap er af.